Runsten Sö210, L1983:9218, Överselö 149:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö210, L1983:9218
Foto av Runsten Sö210, L1983:9218
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Var-Åse(?)/Vör-Åse(?) lät resa denna sten efter Holmger, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde göra därtill (dvs. än han kunde förtjäna). Balle ristade dessa runor.

Visa originaltolkning

' uarasi ' lit ' risa ' stan ' þina ' a(t) ' [ulmk]a[ʀ ' brþur '] sen ' kuþ ' (h)----- --- [' ha]ns · betr · þan · han · kuni · til · kerua · bali · risti [(r)(u)](n)iʀ þisaʀ ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 210, av granit, 1,65 m h och 1 m br vid basen (NNV-SSÖ). Triangulär genomskärningsyta med tjocklek 0,6 m. Runhöjd 4-10 m. Ett kors finns inristat. Stilgruppering: Fp.Inskriften vetter mot Ö.

Var-Åse, lät resa denna sten wfter Holmger, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde göra därtill. Balle ristade dessa runor.
Sö 210 $
' uarasi ' lit ' risa ' stan ' þina ' a(t) ' [ulmk]a[R ' brþur '] sen ' kuþ ' (h)----- --- [' ha]ns * betr * þan * han * kuni * til * kerua * bali * risti [(r)(u)](n)iR þisaR ×
Varr-Ási(?)/Vôrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at Holmgeir, bróður sinn. Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. Balli risti rúnar þessar.
Var-Asi(?)/Varr-Asi(?) let ræisa stæin þenna at HolmgæiR, broður senn. Guð h[ialpi sal] hans bætr þæn hann kunni til gærva. Balli risti runiR þessaR.

Referens: $=Salberger 1978:155ff; $=Källström 1997:27.
Bildlänk: http://www.raa.se/kmb/showdetails.asp?id=7149

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant.

7 m VSV om landsväg och 1 m S om infartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.41129
Longitud: 17.147995
Lämnings-ID: L1983:9218
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 149:1
Sveriges runinskrifter: Sö210 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:9218