Runsten Sö202, L1983:2965, Ytterselö 147:2 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö202, L1983:2965
Foto av Runsten Sö202, L1983:2965
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torbjörn reste denna sten efter Ospake, sin fader. Han ägde Kolhöga(?).

Visa originaltolkning

: þurbyrna : resti : s(t)(a)i[n] --(n)a : yti : usbaka : faþur : sen ai ×× ati (k)(u)la:hui ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 203, granit, 1,8 m h, 1,2 m br och 0,7 m tj. Plan översida. Runhöjden är 10-16 cm. Ristningen vetter mot Ö.

"Björn och Gärdar lät resa denna sten efter sina bröder Viking och Sigfast. Balle ristade".

' byorn ' auk * kerþar ' litu ' rasa ' stan ' þina ' at ' bryþr * sena * uikik ' auk * sigfast ' bali * risti '
Bjôrn ok Gerðarr létu reisa stein þenna at brSðr sína Víking ok Sigfast. Balli risti.
Biorn ok Gærðarr letu ræisa stæin þenna at brøðr sina Viking ok Sigfast. Balli risti.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Intill väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.369301
Longitud: 17.19588
Lämnings-ID: L1983:2965
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 147:2
Sveriges runinskrifter: Sö202, Sö203
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2965