Runsten Sö200, L1983:3300, Ytterselö 123:2 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö200, L1983:3300
Foto av Runsten Sö200, L1983:3300
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Trotte och Rolev och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten, sin fader.

Visa originaltolkning

[þroti ·] (a)[u](k) · rulef · auk · ystin · auk · nasi · auk · glaki · (þ)iʀ · ristu · stin · þtina · at · ars(t)[in · faþur sin]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 200, granit, 1,9 m h, 0,9 m br och 0,25 m tj. Runristningens höjd är 8-12 cm. Ristningsytan är mot V. Ovanför ristningen finns 6 skålgropar, se Ytterselö 304.

"Trotte och Rolv och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten, sin fader".

[þroti *] (a)[u](k) * rulef * auk * ystin * auk * nasi * auk * glaki * (þ)iR * ristu * stin * þtina * at * ars(t)[in * faþur sin]
Þrótti ok Hróðleifr ok Eysteinn ok Nasi/Nesi ok Gleggi, þeir reistu stein þenna at Arnstein, fôður sinn.
Þrotti ok RollæifR ok Øystæinn ok Nasi/Næsi ok Glæggi, þæiR ræistu stæin þenna at Arnstæin, faður sinn.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På rullstenås. Hagmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390298
Longitud: 17.187899
Lämnings-ID: L1983:3300
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterselö 123:2
Sveriges runinskrifter: Sö200 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Åsa
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Ytterselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3300