Runsten Sö163, L1985:5498, Bärbo 40:2 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö163, L1985:5498
Foto av Runsten Sö163, L1985:5498
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Trydrik (reste) stenen efter sina söner, goda unga män. For Olev till Grekland skiftade han guld.

Visa originaltolkning och runtext

þruʀikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia : for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti :

þruʀikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia : for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 163, sandsten, 1,24 m h, 0,88-1m br (N-S) och 0,05-0,35 m tj. Runhöjd 6-12 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stilgruppering:Fp.
Imålad medflagnande rödfärg. Bör ånyo imålas. Flyttad hit från Ryckesta i Råby-Rönö sn.

"Tryrik (reste) stenen efter sina söner, raska män, for Olev, i Grekland skiftade han guld."

þruRikr : stain : at : suni : sina : sniala : trakia : for : ulaifr : i : krikium : uli : sifti :
Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór Óleifr/Gulleifr í Grikkjum gulli skifti.
ÞryðrikR stæin at syni sina, snialla drængia, for OlæifR/GullæifR i Grikkium gulli skifti.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Foten av ryggen. Skogsmark (lövskog).

9 m VSV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.825685
Longitud: 16.916052
Lämnings-ID: L1985:5498
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 40:2
Sveriges runinskrifter: Sö163 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:5498