Runsten Sö162, L1982:2484, Bärbo 87 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö162, L1982:2484
Foto av Runsten Sö162, L1982:2484
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnlev, Sigmund högg stenen efter Skärde.

Visa originaltolkning och runtext

kunlifʀ : sikmunt^r hiaku st- ¶ at : skar-…

kunlifʀ : sikmunt^r hiaku st- ¶ at : skar-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 162, sandsten, 1,12 m h, 0.4 m br (Nv-SÖ) och 0,17 m tj. Runhöjd, 9-12 cm. Stilgruppering: RAK. Ristningen vetter mot VSV. Bör imålas.

"Gunnlev, Sigmund höggo stenen efter Skärdar."

kunlifR : sikmunt=r hiaku stain : at : skarþi
Gunnleifr, Sigmundr hjoggu stein at Skerði.
GunnlæifR, Sigmundr hiuggu stæin at Skærði.

Alla tre runstenarna (Sö 160-162, se även Bärbo 88 och Bärbo 89) kommer från Råby kyrka, där de år 1810 höggs ur kyrkogårdsmuren och senare flyttades till nuvarande plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På gravhög på gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.826353
Longitud: 16.914866
Lämnings-ID: L1982:2484
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 87
Sveriges runinskrifter: Sö162 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2484