Runsten Sö161, L1982:2515, Bärbo 88 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö161, L1982:2515
Foto av Runsten Sö161, L1982:2515
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste stenen efter Tore, sin broder, en god styrförare.

Visa originaltolkning och runtext

----- : risti : stin : at : þuri : buruþ(u)(r) sin : sturman · kuþan

----- : risti : stin : at : þuri : buruþ(u)(r) sin : sturman · kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 161, sandsten, 1 m h, 0,34-0,36 m br (NNV-SÖ) och 0,17 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Stilgruppering: RAK. Ristningen vetter mot VSV. Bör imålas.

"... reste stenen efter Torer, sin broder, skeppsförare god."

----- : risti : stin : at : þuri : buruþ(u)(r) sin : sturman * kuþan
... reisti stein at Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
... ræisti stæin at Þori, broður sinn, styrimann goðan.

Alla tre runstenarna (Sö 160-162, se även Bärbo 87 och Bärbo 89) kommer från Råby kyrka, där de år 1810 höggs ur kyrkogårdsmuren och senare flyttades till nuvarande plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På en gravhög på gårdsplan.
I parken vid Täckhammar, Bärbo sn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Brate anger Råby sn.

Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.826229
Longitud: 16.915027
Lämnings-ID: L1982:2515
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 88
Sveriges runinskrifter: Sö161 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Råby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Brate anger Råby sn.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2515