Runsten Sö160, L1982:2467, Bärbo 89 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö160, L1982:2467
Foto av Runsten Sö160, L1982:2467
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öbjörn reste denna sten efter Skärde. Han blev död i England i följet.

Visa originaltolkning och runtext

: aybirn : raisþi : stain : þansi : at : karþi : han uarþ : tauþr : o| |oklati i liþi

: aybirn : raisþi : stain : þansi : at : karþi : han uarþ : tauþr : o| |oklati i liþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 160, sandsten, 1 m h, vid foten 0,36 m br (Ö-V), i toppen vid korsets spets, 0,35 m br, 0,17 m tj. Ornamentiken är ett kors i vilket huvuddelen av inskriften står. Runhöjd, 7-11 cm. Står på en gravhög. Ristningen vetter mot S. Otydlig, bör imålas.

"Öbjörn reste denna sten efter Skärdar. Han blev död i England i tingalidet."

: aybirn : raisþi : stain : þansi : at : karþi : han uarþ : tauþr : o| |oklati i liþi
Eybjôrn reisti stein þenna at Skerði. Hann varð dauðr á Englandi í liði.
Øybiorn ræisþi stæin þannsi at Skærði. Hann varð dauðr a Ænglandi i liði.

Alla tre runstenarna (Sö 160-162, se även Bärbo 87 och Bärbo 88) kommer från Råby kyrka, där de år 1810 höggs ur kyrkogårdsmuren och senare flyttades till nuvarande plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På gravhög på gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.826045
Longitud: 16.91507
Lämnings-ID: L1982:2467
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 89
Sveriges runinskrifter: Sö160 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2467