Runsten Sö141, L1984:5900, Ludgo 59:1 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö141, L1984:5900
Foto av Runsten Sö141, L1984:5900
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Slode och Ragnfrid de lät båda göra bro och resa sten efter Igulbjörn, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

sloþi auk · rahnfriþ · þau · litu · biþi · bro · k(i)ara · a… · (s)…in · ra-(s)n · eftiʀ ihulbiarn · sun sin ·

sloþi auk · rahnfriþ · þau · litu · biþi · bro · k(i)ara · a… · (s)…in · ra-(s)n · eftiʀ ihulbiarn · sun sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,07 m h, 0,6 m br vid basen (NÖ-SV) och 0,4-0,6 m tj. Avsmalnande uppåt. Runhöjd, 8-10 cm. Ristningen vetter åt ÖSÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt område vid bäck. Vägkant.

12 m NNÖ om bäck, 6 m VNV om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.926781
Longitud: 17.099451
Lämnings-ID: L1984:5900
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 59:1
Sveriges runinskrifter: Sö141 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Löta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5900