Runsten Sö105, L1985:8941, Kjula 42:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö105, L1985:8941
Foto av Runsten Sö105, L1985:8941
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Holmvid … Torbjörn(?), [sin] son. Han var faren med Ingvar.

Visa originaltolkning och runtext

: hulmuiþr : -þi-(s)… …(ʀ) …ur--(r)- su[n] han : uaʀ : fa-in : m(i)- : ikuari ×+

: hulmuiþr : -þi-(s)… …(ʀ) …ur--(r)- su[n] han : uaʀ : fa-in : m(i)- : ikuari ×+

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 105, gråsten, 1,9 m h, 0,7 m br (ÖNÖ-VSV), något avsmalnande uppåt och 0,3 m tj. Kors, stilgrupperin:Fp. Ristningen vetter åt SV.


: hulmuiþr : -þi-(s)... ...(R) ...ur--(r)- su[n] han : uaR : fa-in : m(i)- : ikuari ×+
Holmviðr ... ... [Þ]or[bjô]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] Ingvari.
Holmviðr ... ... [Þ]or[bæ]r[n](?) sun [sinn]. Hann vaR fa[r]inn me[ð] Ingvari.

Holmvid (reste denna sten efter) Torbärn (?), (sin) son. Han var faren med Ingvar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås (N-S). f.d. landsvägskant.

5,5 m NÖ om landsväg, 5,5 m Ö om gårdsinfart.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374462
Longitud: 16.679401
Lämnings-ID: L1985:8941
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 42:1
Sveriges runinskrifter: Sö105 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8941