Runsten Sö104, L1984:2812, Kjula 36:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö104, L1984:2812
Foto av Runsten Sö104, L1984:2812
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Frösten(?) reste denna sten efter Hedenfast, sin fader. Ulv på Ekö(?) …

Visa originaltolkning och runtext

frkstin : riti : tsin : þina : at heþinfastþ : faþur sin : ulfr : o : (h)(i)ku ali(r) : sii :

frkstin : riti : tsin : þina : at heþinfastþ : faþur sin : ulfr : o : (h)(i)ku ali(r) : sii :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1.7 m h, 0.55 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m tj.Närmast triangulär genomskärning. Runstenen är något böjd åt V.Ristningen vetter åt SSÖ. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränhöjd. Trädgård.

17 m N om uthus och 5 m V om väg till gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.379954
Longitud: 16.650278
Lämnings-ID: L1984:2812
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö104 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Berga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Ulv 3
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2812