Runsten Sö103, L1985:8844, Jäder 110:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö103, L1985:8844
Foto av Runsten Sö103, L1985:8844
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn gjorde dessa minnesmärken efter Holmfast, sin fader, och Jarl sin broder.

Visa originaltolkning

: biurn · kirþi · kuml · þisa · at · hulfast · faþur · sin · auk ·· iarl · broþur · sin ·

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,25 m h, 0,7 m br vid basen, 1 m br vid toppen (NNV-SSÖ) och intill 0,3 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7-8 cm. Stenen lutar något mot ÖNÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttningen av liten, låg moränhöjd. Åkerholme.

7 m SV om uppfartsväg och 2 m ÖSÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.438238
Longitud: 16.713984
Lämnings-ID: L1985:8844
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 110:1
Sveriges runinskrifter: Sö103 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Vävle
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8844