Runsten Snuggastenen, U100, L2015:4999, Sollentuna 67:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runsten Snuggastenen, U100, L2015:4999
Foto av Runsten Snuggastenen, U100, L2015:4999
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gyríðr lät resa stenen till minne av Ulfkell, hennes son, och Gýi (gjorde?) ... deras bror, och till minne av Holmdís, deras syster."

Visa originaltolkning och runtext

× guriþ × lit × raisa × stain × at · ulfkel × sun × sin × auk · kui · (a)… … broþur · sin × auk × at × hulmtisi · sustur · sina ×

× guriþ × lit × raisa × stain × at · ulfkel × sun × sin × auk · kui · (a)… … broþur · sin × auk × at × hulmtisi · sustur · sina ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 2,10+0,20 m vid basen och 2 m hög. Runhöjd ca 7cm. T U: U 100. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kärrkant nedom berg, barrskog

Omedelbart V om gångstig

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Skålhamra-släkten

Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.461175
Longitud: 17.96022
Lämnings-ID: L2015:4999
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 67:1
Sveriges runinskrifter: U100 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skälby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Skålhamra-släkten
Eventuellt namn: Snuggastenen
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4999