Runsten SmNOR1994;25, L1954:8760, Markaryd 50:1 i Markaryd, Kronoberg
Foto av Runsten SmNOR1994;25, L1954:8760
Foto av Runsten SmNOR1994;25, L1954:8760
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markaryd socken i Markaryds kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Markaryd socken eller Markaryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.457586
Longitud: 13.585048
Lämnings-ID: L1954:8760
Riksantikvarieämbetets ID: Markaryd 50:1
Sveriges runinskrifter: SmNOR1994;25 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Markaryd
Socken: Markaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:8760