Runsten SmFv2018;14, L1955:5946, Rumskulla 315 i Vimmerby, Kalmar
Foto av Runsten SmFv2018;14, L1955:5946
Foto av Runsten SmFv2018;14, L1955:5946
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Mandelgren gör en skiss av runstenen någon gång under första halvan av 1800-talet. Skissen gör att man kan se exakt var runstenen stått rest. Denna skiss finns på Folklivsarkivet i Lund. (RAÄ dnr. 3.4.2-2580-2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rumskulla socken i Vimmerby kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren intill bro.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rumskulla socken eller Vimmerby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.676153
Longitud: 15.589439
Lämnings-ID: L1955:5946
Riksantikvarieämbetets ID: Rumskulla 315
Sveriges runinskrifter: SmFv2018;14 (Smålands runinskrifter)
Plats: Rumskulla
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Vimmerby
Socken: Rumskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5946