Runsten Sm89, L1974:1944, Alseda 18:1 i Vetlanda, Jönköping
Foto av Runsten Sm89, L1974:1944
Foto av Runsten Sm89, L1974:1944
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder.

Visa originaltolkning och runtext

: bui : sati : stin : þana : eftiʀ : þurkut : bruþur :

: bui : sati : stin : þana : eftiʀ : þurkut : bruþur :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, 1,6 m hög, 0,8 m bred (NV-SÖ) vid basen avsmalnande uppåt. Runhöjd 8-17 cm. Inom runslingan är ett kors. Runorna vetter mot NÖ. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder."

Uppmålad 1985.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

2,5 m 240 gon om vägkant 27 m SO om tomtgräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.403743
Longitud: 15.314889
Lämnings-ID: L1974:1944
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm89 (Smålands runinskrifter)
Plats: Repperda Skattgård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1944