Runsten Sm64, L1972:7678, Värnamo 41:1 i Värnamo, Jönköping
Foto av Runsten Sm64, L1972:7678
Foto av Runsten Sm64, L1972:7678
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torunn satte stenen efter Eskil, sin make, och efter sina söner Sven och Tove. Gud hjälpe deras själ.

Visa originaltolkning

þurun : sati : stin : eftiʀ : oskil : buta : sin : auk : eftiʀ · sunu : sina : suin : auk : tufa : kuþ : hialbi : selu : þiʀa

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 0,55 x 0,6 m bred och 3,15 m hög, avsmalnande uppåt. Skriftsidan mot SV. Runhöjd ca 11 cm. Texten inom kantslingan. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Torunn satte stenen efter Eskil, sin make, och efter sina söner Sven och Tove. Gud hjälpe deras själ."

Uppmålad 1968.
Uppmålad 1992.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Värnamo socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant

Ca 2 m Ö om Jönköpingsvägen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Värnamo socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.210051
Longitud: 14.039564
Lämnings-ID: L1972:7678
Riksantikvarieämbetets ID: Värnamo 41:1
Sveriges runinskrifter: Sm64 (Smålands runinskrifter)
Plats: Västhorja
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Värnamo
Socken: Värnamo
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:7678