Runsten Sm45, L1954:7864, Södra Ljunga 136:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm45, L1954:7864
Foto av Runsten Sm45, L1954:7864
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Västen gjorde detta minnesmärke efter Åsbjörn, sin broder, minnesvården vid vägmötet.

Visa originaltolkning och runtext

· uest-n · karþ- · (k)ub- · þesi · efteʀ · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · a uiki·muti

· uest-n · karþ- · (k)ub- · þesi · efteʀ · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · a uiki·muti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten, Sm 45. Nuvarande placering raä 29 i Tutaryds sn, Småland.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark V om sjö. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ljunga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.803489
Longitud: 14.010703
Lämnings-ID: L1954:7864
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 136:1
Sveriges runinskrifter: Sm45 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:7864