Runsten Sm45, L1953:3487, Tutaryd 29:2 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm45, L1953:3487
Foto av Runsten Sm45, L1953:3487
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Västen gjorde detta minnesmärke efter Åsbjörn, sin broder, minnesvården vid vägmötet.

Visa originaltolkning och runtext

· uest-n · karþ- · (k)ub- · þesi · efteʀ · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · a uiki·muti

· uest-n · karþ- · (k)ub- · þesi · efteʀ · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · a uiki·muti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 0,85 m hög, 0,85 m bred (NV-SÖ) och 0,25 m tjock. Runhöjd 10 cm. Runslingan löper i spiralform. På stenens ovansida är ett kors inhugget, 25 x 16 cm stort.
Runstenen hittades 1894 i en åker på Bräkentorp; nu i Södra Ljunga socken (RAÄ 136 i Södra Ljunga socken). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Västen gjorde detta kummel efter Åsbjörn, sin broder, denna minnesvård vid vägamötet."
Gravfältet med runstenen är vårdat och skyltat av Ljungby kommun och Skogssällskapet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tutaryd socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tutaryd socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.807474
Longitud: 14.018124
Lämnings-ID: L1953:3487
Riksantikvarieämbetets ID: Tutaryd 29:2
Sveriges runinskrifter: Sm45 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Tutaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:3487