Runsten Sm44, L1954:6924, Södra Ljunga 131:2 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm44, L1954:6924
Foto av Runsten Sm44, L1954:6924
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vimund satte denna sten … sin broder Sven, mild mot de sina, frikostig på mat och av alla människor mycket prisad.

Visa originaltolkning och runtext

§A [: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : þana … §B [b]ruþr : s[in …(i)n mi(l)… … sina] … §A m[a]tʀ : kuþan : [i] urþ[l]uf:i : at[ra : m…r]

§A [: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : þana … §B [b]ruþr : s[in …(i)n mi(l)… … sina] … §A m[a]tʀ : kuþan : [i] urþ[l]uf:i : at[ra : m…r]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,2 m hög, 0,5 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Enligt Runverket flyttades stenen 1975 ca 4 m åt N. Enligt Smålands runinskrifter börjar inskriften vid framsidans nedre vänstra hörn och efter den första raden på denna sida ska smalsidan läsas och sedan följer fortsättningen på framsidan i den mellersta raden som går uppåt och vid stenens övre ända viker av åt höger och går ner utmed den högra kanten. Inskriften lyder:"Vimund satte denna sten efter sin broder Sven, god mot sitt folk, frikostig på mat, av alla människor mycket prisad."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av sandås (NNÖ-SSV). Vårdat gravfält, tomtmark, betesmark och skogsmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ljunga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.705858
Longitud: 13.930003
Lämnings-ID: L1954:6924
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 131:2
Sveriges runinskrifter: Sm44 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:6924