Runsten Sm43, L1954:7095, Södra Ljunga 8:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm43, L1954:7095
Foto av Runsten Sm43, L1954:7095
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Anund … sin son och efter … §B …

Visa originaltolkning och runtext

§A · anut · … …-n · sin · uk ifti(ʀ) … …þa · §B …r · s-…

§A · anut · … …-n · sin · uk ifti(ʀ) … …þa · §B …r · s-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, två delar, den ena ca 1 x 0,8 m stor, den andra ca 0,3 x 0,2 m stor. Runhöjd 10 cm. Den större delen utgör enligt uppgift ca 1/4 av hela runstenen. Fragmenten påträffades under kyrkan 1932. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften: "Anund ... ... sin son och efter ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrka.
Vid vapenhusets södra vägg.
Fragmenten är inmurade i vapenhusets S innervägg, resten är kvar under kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Södra Ljunga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.739961
Longitud: 13.971312
Lämnings-ID: L1954:7095
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 8:1
Sveriges runinskrifter: Sm43 (Smålands runinskrifter)
Plats: Södra Ljunga kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs med inslag av mörkare mineral
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:7095