Runsten Sm42, L1953:101, Ryssby 38:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm42, L1953:101
Foto av Runsten Sm42, L1953:101
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tume/Tumme/Domme reste denna sten efter Assur, sin broder, som var skeppsman åt kung Harald.

Visa originaltolkning och runtext

tumi × risti : stin : þansi : iftiʀ × asur : ¶ bruþur × sin × þan : aʀ : uaʀ : s^kibari : hrhls : ku¶nuks

tumi × risti : stin : þansi : iftiʀ × asur : ¶ bruþur × sin × þan : aʀ : uaʀ : s^kibari : hrhls : ku¶nuks

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 2 m hög, 0,90 m bred (NÖ- SV) och 0,35-0,2 m tjock. Runinskriften som täcker hela V smalsidan består av 2 rader. Runornas höjd: 15-11 cm; i övre delen på grund av utrymmesskäl något mindre, 7-10 cm. Över runraderna är inristat ett kors ca 20x12 cm. Till stöd för runstenen ligger runt basen ett antal stenar, ca 0,3 m stora.

Enligt rapport (2005-10-07) från Helmer Gustavson, Runverket, till Riksantikvarieämbetet lyder inskriften:"Tumme reste denna sten efter Assur, sin broder, som var skeppsman åt kung Harald."

Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ouppodlat parti intill åker

1,0 m S och ca 7 m Ö om åkerkant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Inskriften går i två raka rader på stenens ena smalsida.

Vill du se flera runstenar i Ryssby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.851779
Longitud: 14.161183
Lämnings-ID: L1953:101
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 38:1
Sveriges runinskrifter: Sm42 (Smålands runinskrifter)
Plats: Tuna
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig medelkornig gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Inskriften går i två raka rader på stenens ena smalsida.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:101