Runsten Sm40, L1954:9440, Ryssby 19:2 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm40, L1954:9440
Foto av Runsten Sm40, L1954:9440
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… gjorde detta minnesmärke efter Gumme(?) …

Visa originaltolkning och runtext

…[r + kiarþi + kuml + þasi ·] -ftiʀ + kum… …-a…-…[n +] ¶ …----------…

…[r + kiarþi + kuml + þasi ·] -ftiʀ + kum… …-a…-…[n +] ¶ …----------…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, gråsten, ca 0,85 x 0,4 m stort och 0,15 m tjockt. Runhöjd: 18-19 cm. De mörkare partierna är avslagna delar på själva ytan. Den ljusare skuggningen utmärker de avslagna sidokanterna.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriptionen:"... ...efter Gumme ..."

Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Stenen ligger f n i tornet på Ryssby kyrka i ett rum innanför (bakom) orgeln.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ryssby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.865001
Longitud: 14.161307
Lämnings-ID: L1954:9440
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 19:2
Sveriges runinskrifter: Sm40 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:9440