Runsten Sm36, L1954:9552, Nöttja 9:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm36, L1954:9552
Foto av Runsten Sm36, L1954:9552
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öjvind/Vinter/Vend och Sven/Sten satte detta minnesmärke efter Åsmar.

Visa originaltolkning och runtext

: uintʀ : auk : -…[(i)]n : sat : kul : þusi : iftiʀ : osmr :

: uintʀ : auk : -…[(i)]n : sat : kul : þusi : iftiʀ : osmr :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,05 m hög, 0,65 m bred (Ö 16 grader S - V 16 grader N) och 0,22 m tjock. Överdelen skjuter över något åt V. På S sidan inskriften. Enligt Smålands runinskrifter flyttades stenen ca 1913, och hade tidigare haft sin plats 6 m längre söderut på samma gärde och runorna var då vända åt V. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Önd och Sven satte denna vård efter Assur (Åsmar)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nöttja socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant, Ö-sluttning av flack moränhöjd.

10 m NV om väg, samt intill och S om mur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nöttja socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.694024
Longitud: 13.766673
Lämnings-ID: L1954:9552
Riksantikvarieämbetets ID: Nöttja 9:1
Sveriges runinskrifter: Sm36 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Nöttja
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:9552