Runsten Sm32, L1954:3686, Hamneda 41:2 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm32, L1954:3686
Foto av Runsten Sm32, L1954:3686
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… detta minnesmärke efter Sven, sin far.

Visa originaltolkning och runtext

… …bl : þasi : eftiʀ : sui- faþur : sin

… …bl : þasi : eftiʀ : sui- faþur : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,47 m hög, 0,87 m bred (N-S) och 0,15 m tjock. Runorna är 18-20 cm höga. Tidigare inmurad i Hamneda gamla kyrka. Texten tolkas: "...denna vård efter Sven, sin fader...".

Uppmålad 1977.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hamneda socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd (NNÖ-SSV). Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hamneda socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.697969
Longitud: 13.860454
Lämnings-ID: L1954:3686
Riksantikvarieämbetets ID: Hamneda 41:2
Sveriges runinskrifter: Sm32 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Hamneda
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:3686