Runsten Sm31, L1955:7786, Dörarp 35:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm31, L1955:7786
Foto av Runsten Sm31, L1955:7786
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… satte stenen efter sin broder Fåve/Fare. Gud hjälpe anden!

Visa originaltolkning och runtext

…f · sati · stan · aftiʀ · bruþur · sin · faua · k(u)(þ) · habi · a(u)t ·

…f · sati · stan · aftiʀ · bruþur · sin · faua · k(u)(þ) · habi · a(u)t ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,4 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) och ca 0,4 m tjock. Ristningsytan ungefär lika stor som stenen. På den N sidan finns runristningen och den består av ett skriftband, format som en rektangel. Öppen i botten. På slutänden (den högra) en inristning av ett djur. Upptill ett malteserkors. Runhöjden är 10-11 cm.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...v satte stenen efter sin broder Fåve (Far(r)e). Gud hjälpe anden!"
På S sidan 0,1 m från övre kanten inskriften:"GB"

Uppmålad 1966.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dörarp socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dörarp socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.02711
Longitud: 14.016103
Lämnings-ID: L1955:7786
Riksantikvarieämbetets ID: Dörarp 35:1
Sveriges runinskrifter: Sm31 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Dörarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7786