Runsten Sm3, L1955:9230, Aringsås 3:2 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runsten Sm3, L1955:9230
Foto av Runsten Sm3, L1955:9230
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,3 m hög, 0,6 m bred och 0,5 m tjock vid basen. Avsmalnande uppåt. Skriften vetter mot V. Runhöjd 10 cm. Runstenen var före 1966 placerade ca 45 m SSV omnuvarande plats.
Enligt Smålands runinskrifter består inskriften av runor och runliknande tecken utan språklig innebörd och har troligen tillkommit under medeltiden.

Uppmålad 1966
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aringsås socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park, gräsmatta.
Invid kyrkogårdsmuren bredvid Sm 1.
1 m Ö om grusgång, 0,5 m V om kyrkogårdsmur och 5 m N om vinkling av kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nonsensinskrift.

Vill du se flera runstenar i Aringsås socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.901058
Longitud: 14.566477
Lämnings-ID: L1955:9230
Riksantikvarieämbetets ID: Aringsås 3:2
Sveriges runinskrifter: Sm3 (Smålands runinskrifter)
Plats: Aringsås kyrkogård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig röd ådergnejs
Runristare:
Runtyp: runliknande tecken, belgþórr och tvímaðr finns med
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering: Eventuellt sentida
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Nonsensinskrift.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Aringsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9230