Runsten Sm29, L1953:5564, Vittaryd 46:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Sm29, L1953:5564
Foto av Runsten Sm29, L1953:5564
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste stenen efter Torger, sin fader. Han dog i England.

Visa originaltolkning och runtext

…r · rsþi · stin · eftiʀ · þur(k)iʀ · faþur · sin · saʀ · (e)(t)aþis · o · -klanti ·

…r · rsþi · stin · eftiʀ · þur(k)iʀ · faþur · sin · saʀ · (e)(t)aþis · o · -klanti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,45 m hög, 0,65 m bred (NNÖ-SSV) och ca 0,2 m tjock. Runhöjden är 14-15 cm. Inskriften åt den m Ö vettande sidan. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Udd reste stenen efter Torger, sin fader. Han dog i England."
Enligt Runverket flyttades runstenen 1968 till en plats 30 m N om ursprungligt läge och 10 m V om vägen Bro-Vitteryd.

Uppmålad 1977.

Omedelbart N om stenen finns en liggande häll 1,8x1,8 m stor och 0,2-0,25 m hög. Troligen gammal brosten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittaryd socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittaryd socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.949779
Longitud: 13.97939
Lämnings-ID: L1953:5564
Riksantikvarieämbetets ID: Vittaryd 46:1
Sveriges runinskrifter: Sm29 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Vittaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:5564