Runsten Sm20, L1954:7632, Söraby 168:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm20, L1954:7632
Foto av Runsten Sm20, L1954:7632
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… de var … Varin, som bönderna högg [ned] …

Visa originaltolkning och runtext

§A [--r-uf--u þaiʀ iʀu --þ--u-u--nb ¶ efr--ai uarin iʀ uku butr þ(i)u] §B [------------------]

§A [--r-uf--u þaiʀ iʀu --þ--u-u--nb ¶ efr--ai uarin iʀ uku butr þ(i)u] §B [------------------]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, borttagen, läge enligt Häradskartan och topografin.Stenen skall ha avtecknats av Ulf Christo Christoffersson i slutetav1600-talet och teckningen finns återgiven i Bautil.Runorna är svensk-norska och en tolkning av texten lyder: "Efter VarenUvsson, som bönderna slogo ihjäl, skola dessa folk-runor stå, vilkaSigrid skrev allesamman efter sin förträfflige son". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söraby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Söraby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.001514
Longitud: 14.878877
Lämnings-ID: L1954:7632
Riksantikvarieämbetets ID: Söraby 168:1
Sveriges runinskrifter: Sm20 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Söraby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:7632