Runsten Sm2, L1955:9324, Aringsås 3:3 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runsten Sm2, L1955:9324
Foto av Runsten Sm2, L1955:9324
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åbjörn lät resa stenen efter Toke oniding.

Visa originaltolkning och runtext

[abiori : lit · risa : stin ·· eftir : toki · uniþint]

[abiori : lit · risa : stin ·· eftir : toki · uniþint]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten lär finnas dold i kyrkogårdsmuren.
Enligt Smålands runinskrifter finns en teckning som beskriver stenen och inskriften lyder:"Åsbjörn lät resa stenen efter Toke den frikostige (Toke oniding)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aringsås socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park, gräsmatta.

1 m Ö om grusgång, 0,5 m V om kyrkogårdsmur och 5 m N om vinkling av kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Aringsås socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.901032
Longitud: 14.5665
Lämnings-ID: L1955:9324
Riksantikvarieämbetets ID: Aringsås 3:3
Sveriges runinskrifter: Sm2 (Smålands runinskrifter)
Plats: Aringsås kyrkogård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Aringsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9324