Runsten Sm17, L1955:9733, Asa 174:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm17, L1955:9733
Foto av Runsten Sm17, L1955:9733
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät göra denna bro ok resa sten … sin broder. … Gud … själ …

Visa originaltolkning och runtext

§A …n : let · §B -¶¶…ru… §C …-u · §D þa¶¶s- · §E …[(k) · (r)(e)(i)(s)]… §F s-… … §G …n : §H b[(r)]…¶¶þur · s… … ¶ §B …uþ … §E …[(l)u] …

§A …n : let · §B -¶¶…ru… §C …-u · §D þa¶¶s- · §E …[(k) · (r)(e)(i)(s)]… §F s-… … §G …n : §H b[(r)]…¶¶þur · s… … ¶ §B …uþ … §E …[(l)u] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment. På platsen ligger 9 stenar, varav 4 har synliga runor, fler stenar kan dock ha runor. Fragmenten är 0,15 x 0,3 - 0,4 x 0,3 m stora. Runornas höjd är 13 cm.
Enligt Smålands runinskrifter stod stenen ännu upprätt på 1500-talet, men 1667 var stenen förstörd och de sönderslagna fragmenten fanns 125 m väster om landsvägen från Kråketorp mot Loftsryd.
Enligt Smålands runinskrifter är runstenen känd sedan 1500-talet och en teckning finns från 1800-talet (gjord av prosten Anders Hagelberg) som har stort värde idag för rekonstruktionen av texten. Inskriften lyder:" ... lät bygga denna bro och resa denna sten efter ... n sin broder, ...Gud (hjälpe hans) själ!"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Asa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrkan (trappavsats upp till kyrktornet).
I Asa kyrkas tornkammare.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

8 fragment, varav ett förkommet.

Vill du se flera runstenar i Asa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.165033
Longitud: 14.794771
Lämnings-ID: L1955:9733
Riksantikvarieämbetets ID: Asa 174:1
Sveriges runinskrifter: Sm17 (Smålands runinskrifter)
Plats: Kråketorp
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödlätt medelkornig granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: 8 fragment, varav ett förkommet.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Asa
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9733