Runsten Sm17, L1954:418, Asa 27:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm17, L1954:418
Foto av Runsten Sm17, L1954:418
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät göra denna bro ok resa sten … sin broder. … Gud … själ …

Visa originaltolkning och runtext

§A …n : let · §B -¶¶…ru… §C …-u · §D þa¶¶s- · §E …[(k) · (r)(e)(i)(s)]… §F s-… … §G …n : §H b[(r)]…¶¶þur · s… … ¶ §B …uþ … §E …[(l)u] …

§A …n : let · §B -¶¶…ru… §C …-u · §D þa¶¶s- · §E …[(k) · (r)(e)(i)(s)]… §F s-… … §G …n : §H b[(r)]…¶¶þur · s… … ¶ §B …uþ … §E …[(l)u] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Asa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I Asa kyrkas tornkammare.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

8 fragment, varav ett förkommet.

Vill du se flera runstenar i Asa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.204326
Longitud: 14.759666
Lämnings-ID: L1954:418
Riksantikvarieämbetets ID: Asa 27:1
Sveriges runinskrifter: Sm17 (Smålands runinskrifter)
Plats: Kråketorp
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödlätt medelkornig granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: 8 fragment, varav ett förkommet.
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Asa
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:418