Runsten Sm169, L1957:2731, Ljungby 21:1 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runsten Sm169, L1957:2731
Foto av Runsten Sm169, L1957:2731
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fet/Fjät och Ragna(?) lät rista(?) stenarna efter Vinterlide(?).

Visa originaltolkning och runtext

(f)iatr · ouk · rakn · þu · letu · risþa · stina · iutiʀ · uitlþa

(f)iatr · ouk · rakn · þu · letu · risþa · stina · iutiʀ · uitlþa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, synligen 1,45 m hög (nu liggande) och 1m bred men troligen något större, då kanterna är dolda av kalkputs. Runhöjd 8-10 cm. Korsmärkt. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"fiatr och Ragna (?) de läto rista (?) stenarna efter uitlba." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Inmurad i kyrkvägg.
I tornets västra vägg.
I V tornväggen, 1,3 m N om SV hörnet och 1 m över marken.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ljungby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.632424
Longitud: 16.168633
Lämnings-ID: L1957:2731
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 21:1
Sveriges runinskrifter: Sm169 (Smålands runinskrifter)
Plats: Ljungby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2731