Runsten Sm168, L1955:2159, Hossmo 164 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runsten Sm168, L1955:2159
Foto av Runsten Sm168, L1955:2159
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, Sm 168, kalksten, 0,66 x 0,48 m st och ca 0,06 m tj. Runhöjd ca 0,06-0,07 m. Runinskrift och ornamentik mycket slitna.

På vapenhusvinden förvaras ytterligare fyra mindre kalkstensfragment, som inte säkert kunde sägas vara runstensfragment.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hossmo socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På vapenhusvinden vid revideringsinventeringen 1974.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hossmo socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.63709
Longitud: 16.22503
Lämnings-ID: L1955:2159
Riksantikvarieämbetets ID: Hossmo 164
Sveriges runinskrifter: Sm168, SmLjung19
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hossmo
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:2159