Runsten Sm163, L1959:6307, Arby 68:1 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runsten Sm163, L1959:6307
Foto av Runsten Sm163, L1959:6307
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… resa minnesmärket efter Bove …

Visa originaltolkning och runtext

…- × r--sa × kuml × iftiʀ × bofa × …

…- × r--sa × kuml × iftiʀ × bofa × …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, återfunnen 1973. Det är ca 1,25 x 0,8 x 0,14 m stort, i röd sandsten. Runhöjd 9 -10 cm. Enligt runverket lyder inskriften:"...resa minnesmärke efter Bove ..." Mitt på den fria ytan är ett kors inristat.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Arby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I Arby kyrka.

Upphängt på väggen i vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Arby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.566789
Longitud: 16.122458
Lämnings-ID: L1959:6307
Riksantikvarieämbetets ID: Arby 68:1
Sveriges runinskrifter: Sm163 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Arby
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:6307