Runsten Sm155, L1957:597, Långemåla 20:1 i Högsby, Kalmar
Foto av Runsten Sm155, L1957:597
Foto av Runsten Sm155, L1957:597
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Udde lät sätta … sin fader. Gud …

Visa originaltolkning och runtext

uti : lit : s… … faþur sin : ku… …

uti : lit : s… … faþur sin : ku… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rest av, 0,63 m hög 0,35 m bred (NÖ-VSV) och 0,1 m tjock. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter åt SÖ. Flyttad till platsen. Påträffad ca 500 m S om den nuvarande uppställningsplatsen i en mosse. Enligt Smålands runinskrifter hittades stenen 1936 och ställdes först upp i en ekdunge i närheten av fyndplatsen, lutad mot ett träd. Först senare fördes den till sin nuvarande plats och sattes ner i jorden. Innan stenen restes, kunde dess totala höjd fastställas till 102 cm. Inskriften lyder:"Udde lät sätta ... sin fader. Gud ...". Uppmålad 1992.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långemåla socken i Högsby kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

7 m NÖ om ingången till hembygdsgårdens manbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Långemåla socken eller Högsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.093488
Longitud: 16.155622
Lämnings-ID: L1957:597
Riksantikvarieämbetets ID: Långemåla 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm155 (Smålands runinskrifter)
Plats: Bötterum
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Högsby
Socken: Långemåla
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:597