Runsten Sm153, L1958:7341, Högsby 20:1 i Högsby, Kalmar
Foto av Runsten Sm153, L1958:7341
Foto av Runsten Sm153, L1958:7341
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Toste och … efter Bove, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

[tosti : auk : k… …ftiʀ : bofi faþur : s…]

[tosti : auk : k… …ftiʀ : bofi faþur : s…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,05 m h, 0,25 m b och 0,15 m tj. Runhöjd 12 cm. Runor ristade på 2 av stenens sidor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe ..."
Tidigare uttagen ur tornets S vägg 1965 i samband med kyrkorestaurering och ställdes upp till höger om ingångsdörren med hela texten synlig.

Ytterligare en runsten skall ha funnits i Högsby kyrka. Denna är försvunnen, "sannolikt förstörd eller inmurad vid ombyggnaden 1774".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högsby socken i Högsby kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus. Fastsatt mot väggen i vapenhusets SÖ hörn med en järnkrok.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Högsby socken eller Högsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.164682
Longitud: 16.024104
Lämnings-ID: L1958:7341
Riksantikvarieämbetets ID: Högsby 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm153, Sm154
Plats: Högsby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Högsby
Socken: Högsby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:7341