Runsten Sm152, L1957:5351, Mörlunda 33:1 i Hultsfred, Kalmar
Foto av Runsten Sm152, L1957:5351
Foto av Runsten Sm152, L1957:5351
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… gjorde … efter Härjulv(?), sin fader, och Assur/Åsa och Ingegerd.

Visa originaltolkning och runtext

…fi · karþ… … [afti × hk]rulf × faþur sin [uk asr ×] uk · ikir

…fi · karþ… … [afti × hk]rulf × faþur sin [uk asr ×] uk · ikir

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment.
Nr 1: 0,5 x 0,3 m, runhöjd 12 cm.
Nr 2: 0,9 x 0,8 m, runhöjd 12 cm.
Nr 3: 0,7 x 0,5 m, runhöjd 12 cm.
Inmurad i 2,0 x 1,3 m stor sten med betong. Runstensfragmenten kommer ursprungligen från St Sinnerstad. Runstensfragmenten ursprungligen funna i åker nära gravfältet, Raä nr 27.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...gjorde ... efter Härjulv (?), sin fader, och Assur (el. Åsa) och Inger."

På kyrkogården finns 2 st kisthällar hårt vittrade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörlunda socken i Hultsfreds kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:3 m VNV om kyrkvägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mörlunda socken eller Hultsfred kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.318398
Longitud: 15.853402
Lämnings-ID: L1957:5351
Riksantikvarieämbetets ID: Mörlunda 33:1
Sveriges runinskrifter: Sm152 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred
Socken: Mörlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:5351