Runsten Sm149, L1956:9926, Västra Ed 118:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Runsten Sm149, L1956:9926
Foto av Runsten Sm149, L1956:9926
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Fastlög, dessa makar, lät (resa stenen) efter Tjälve, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

… [+ faslaug :] þaun : [hion × litu : i]ftiʀ · þial[fa : sun s]…

… [+ faslaug :] þaun : [hion × litu : i]ftiʀ · þial[fa : sun s]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av rödaktig granit, 1,0 m bred, 0,7 m hög och 0,48 m djup. Runornas höjd 9-12 cm. På fragmentet finns delar av två slingor. Fragmentet låg tidigare vid Lilla Helleberg (se ekon karta 7G6i) och flyttades till kyrkan 1945.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... Fastlög, dessa makar, läto (resa stenen) efter Tjälve, sin son."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I kyrkan
I kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.013075
Longitud: 16.475848
Lämnings-ID: L1956:9926
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 118:1
Sveriges runinskrifter: Sm149 (Smålands runinskrifter)
Plats: Lilla Hälleberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:9926