Runsten Sm148, L1955:135, Västra Ed 273:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Runsten Sm148, L1955:135
Foto av Runsten Sm148, L1955:135
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Gera och Kättil lät resa stenen efter sin fader Egil. Arnfast ristade och …

Visa originaltolkning och runtext

[akoft : auk : kaira · auk : ketil : li… rita : st^ein : eftiʀ : sin : faþur : ekil : -rnfastr : rusti : auk : …]

[akoft : auk : kaira · auk : ketil : li… rita : st^ein : eftiʀ : sin : faþur : ekil : -rnfastr : rusti : auk : …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Fyndplats för runsten. Ågöt ock Gena ock Kettil läto resastenen efter sin fader Ägil Ärnfast den övermodige högg runorna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ed socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Ed socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.006608
Longitud: 16.501928
Lämnings-ID: L1955:135
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ed 273:1
Sveriges runinskrifter: Sm148 (Smålands runinskrifter)
Plats: Lilla Hälleberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Västra Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:135