Runsten Sm144, L1958:3087, Gamleby 393:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Runsten Sm144, L1958:3087
Foto av Runsten Sm144, L1958:3087
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gode-Skägge (det vill säga godens eller godarnas Skägge) ristade. Sonen fick (eller fick nytta av) Kåtes smiden. Hustrun förunnade (eller gav lov) senare.

Visa originaltolkning och runtext

§A sunuʀ na¶ut smiþ¶a kata §B uifrþaʀ …un… §C kuþaskaki faþi §A kuþaskaki faþi §B sunuʀ na¶ut smiþ¶a kata §C uif siþaʀ un…

§A sunuʀ na¶ut smiþ¶a kata §B uifrþaʀ …un… §C kuþaskaki faþi §A kuþaskaki faþi §B sunuʀ na¶ut smiþ¶a kata §C uif siþaʀ un…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,3 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m tj. Runorna vetter mot Ö-SÖ-SV. Runhöjd 5-8 cm. Imålade med rödfärg. Stenen står nu sekundärt uppställd, och är fastgjuten på en stenhäll i markytan, 0,6 x 0,6 m st.

Flyttad (1967) till nuvarande plats från att ha stått på den plats som angives under nr 361 (vilken ej är den ursprungliga platsen). Enligt Smålands runinskrifter består inskriften av svensk-norska runor och lyder:"Sonen fick Kåte Vifridssons smiden. Guda-Skägge utförde (ristningen)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av blockig moränrygg. Tomtmark.

21 m Ö om väg (N-S), 26 m SSV om SV hörnet av skolhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.906535
Longitud: 16.411917
Lämnings-ID: L1958:3087
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 393:1
Sveriges runinskrifter: Sm144 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3087