Runsten Sm140, L1973:1099, Höreda 127:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm140, L1973:1099
Foto av Runsten Sm140, L1973:1099
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Önjut reste dessa stenar(?) efter Sven, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

[: eun:iutr : r… … …asa : eftiʀ suain : faþ… …]

[: eun:iutr : r… … …asa : eftiʀ suain : faþ… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om, enligt karta upprättad av Dunker 1864. Stenen är numera försvunnen, enligt en berättelse skulle den ligga i ennärbelägen mosse. Stenens nedre del var ännu 1857 i behåll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Höreda socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Höreda socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.611924
Longitud: 14.974607
Lämnings-ID: L1973:1099
Riksantikvarieämbetets ID: Höreda 127:1
Sveriges runinskrifter: Sm140 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Höreda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:1099