Runsten Sm139, L1973:1420, Höreda 103:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm139, L1973:1420
Foto av Runsten Sm139, L1973:1420
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnulv gjorde minnesmärket … och Sixten, sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

[kunulfʀ · karþi : k-]… … uk · s[iksin · broþur · sin]

[kunulfʀ · karþi : k-]… … uk · s[iksin · broþur · sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för fragment av runsten, grå granit, fragment, 0,29 x 0,15 x 0,16 m stort. Stenen var sönderslagen redan i slutet av 1600- talet. Lantbrukare B Ljunggren påträffade runstensfragment vid stentäkt i ett odlingsröse i maj 1960, RÄA 103 a. Det återfunna fragmentet har suttit i den skadade stenens övre högra kant. Enligt B Ljunggren skall stenen ha stått på Markestads by Mellangård, vilket enligt honom skulle innebära någonstans på tomten för gården Markestad 52. På fotokartan markerat med 103 b. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnulv gjorde vården...och Sixten , sin broder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Höreda socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Höreda socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.594288
Longitud: 15.058981
Lämnings-ID: L1973:1420
Riksantikvarieämbetets ID: Höreda 103:1
Sveriges runinskrifter: Sm139 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Höreda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:1420