Runsten Sm137, L1974:8050, Eksjö 272:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm137, L1974:8050
Foto av Runsten Sm137, L1974:8050
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

× s… × kiara × bro × þes- …ftiʀ × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

× s… × kiara × bro × þes- …ftiʀ × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten. I rannsakningarna, 1667 står följande: ...."ligger dher een Runasteen i Munkesjiön (gamla namnet för Kvarnarpssjön) som säges ha varit sockenmärke emellan Eksjö och Höreda. Den restes i början av 1800-talet men föll omkull igen, varpå den upprestes en tredje gång. År 1900 flyttades stenen in till staden och står nu i vattenledningsparken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksjö socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eksjö socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.64618
Longitud: 14.978672
Lämnings-ID: L1974:8050
Riksantikvarieämbetets ID: Eksjö 272:1
Sveriges runinskrifter: Sm137 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Eksjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:8050