Runsten Sm137, L1974:6907, Eksjö 27:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm137, L1974:6907
Foto av Runsten Sm137, L1974:6907
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

× s… × kiara × bro × þes- …ftiʀ × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

× s… × kiara × bro × þes- …ftiʀ × klint × sun × sin × kuþ × hialbi × ont × hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,56 m hög, 0,6 m bred vid basen (SSÖ-NNV) och 0,25 m bred vid toppen samt 0,45 m tjock. Ristningen vetter mot V, runorna är 7 - 9 m höga. De är ristade på en slinga som utformats till ett rundjur, vars huvud har nacktofs, långsträckt mandelformigt öga och lång uppåtrullad överläpp. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:" ... göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande."

Uppmålad 1966.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksjö socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergshöjd med morän ovan å. Park.

30 m SÖ om port till vattentorn. 20 m SÖ om vägskäl (stigar).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eksjö socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.668726
Longitud: 14.978955
Lämnings-ID: L1974:6907
Riksantikvarieämbetets ID: Eksjö 27:1
Sveriges runinskrifter: Sm137 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Eksjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:6907