Runsten Sm134, L1974:4878, Hult 59:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten Sm134, L1974:4878
Foto av Runsten Sm134, L1974:4878
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gudfast reste denna sten efter Gunnar, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

: kuþfastr : raisti : sain : þina : eftiʀ · kunar faþur sin

: kuþfastr : raisti : sain : þina : eftiʀ · kunar faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runsten. Enligt ägaren till Sandshult, skall runstenen, RAÄ-nr 24 i Hults sn, ha påträffats på denna plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hult socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grustag.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hult socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.585867
Longitud: 15.143638
Lämnings-ID: L1974:4878
Riksantikvarieämbetets ID: Hult 59:1
Sveriges runinskrifter: Sm134 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Hult
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:4878