Runsten Sm127, L1974:4056, Bredestad 11:1 i Aneby, Jönköping
Foto av Runsten Sm127, L1974:4056
Foto av Runsten Sm127, L1974:4056
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Håkans, det …

Visa originaltolkning

…a… …aʀ : hakunaʀ : þ-t : ru-s : far-…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, granit, bestående av tre sammanhörande stenar med runinskrift, 0,45 x 0,25 m, 0,35 x 0,35 m och 0,7 x 0,45 m stora. Samtliga, 0,46-0,48 m tjocka, utgörandes den ursprungliga runstenens överstycke och del av vänstra inskriftsidan. Runhöjd 12 - 13 cm. Bitarna är nu hopcementerade till en större sten, 1,65 m hög, 0,7 m bred och 0,45 - 0,5 m tjock. Placerad i trädgården.
Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...Håkans, det ..."

Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bredestad socken i Aneby kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack morän-/ sandmark i botten av större dalgång (NNV-SSÖ).

4 m ÖNÖ om väg (SSÖ-NNV), 7 m NNV om trädgårsgång (ÖNÖ-VSV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bredestad socken eller Aneby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.816769
Longitud: 14.855486
Lämnings-ID: L1974:4056
Riksantikvarieämbetets ID: Bredestad 11:1
Sveriges runinskrifter: Sm127 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Aneby
Socken: Bredestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:4056