Runsten Sm115, L1972:4374, Öreryd 75:1 i Gislaved, Jönköping
Foto av Runsten Sm115, L1972:4374
Foto av Runsten Sm115, L1972:4374
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Gud, Marias son, välsigna hustru Marias i Åslebo själ.

Visa originaltolkning och runtext

[…s kud : mariu ⁓ son ⁓ signæ ⁓ hustru : mariu ¶ iæu : af : asl⁓boþum]

[…s kud : mariu ⁓ son ⁓ signæ ⁓ hustru : mariu ¶ iæu : af : asl⁓boþum]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Öreryd socken i Gislaveds kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Öreryd socken eller Gislaved kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.491425
Longitud: 13.677793
Lämnings-ID: L1972:4374
Riksantikvarieämbetets ID: Öreryd 75:1
Sveriges runinskrifter: Sm115, Sm116, Sm117
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Socken: Öreryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:4374