Runsten Sm10, L1953:2489, Växjö 49:1 i Växjö, Kronoberg
Foto av Runsten Sm10, L1953:2489
Foto av Runsten Sm10, L1953:2489
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Unge(?) reste stenen efter Gunnars, Grims son. Gud hjälpe hans själ! Tyke. Viking.

Visa originaltolkning och runtext

-u[(k)]i (:) reisti : stein (:) eftir : kunar : sun : kirims × ¶ kuþ healbi sel hans ¶ tyki × ¶ uikikr

-u[(k)]i (:) reisti : stein (:) eftir : kunar : sun : kirims × ¶ kuþ healbi sel hans ¶ tyki × ¶ uikikr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,15 m hög, 0,58 m bred. Runhöjden 6-9 cm. Låg tidigare inmurad liggande i domkyrkans Ö gavels utsida. Enligt Smålands runinskrifter har runstenen en slinga efter utkanten och mellan denna tre horisontella band och inskriften lyder:"Tyke - vikingen Tyke - reste stenen efter Gunnar, Grims son. Gud Hjälpe hans själ!".

Uppmålad 1966.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Växjö socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Växjö socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877432
Longitud: 14.812696
Lämnings-ID: L1953:2489
Riksantikvarieämbetets ID: Växjö 49:1
Sveriges runinskrifter: Sm10 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Socken: Växjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:2489