Runsten Sm1, L1955:9325, Aringsås 3:1 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runsten Sm1, L1955:9325
Foto av Runsten Sm1, L1955:9325
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vignjut reste stenen efter Romund sin fader, den värendske bonden. Gud hjälpe själen! Åsgöt högg runorna.

Visa originaltolkning och runtext

[uih]i[k]utr : resti : sten (:) ef(t)r : ru[mu]nt : faþ[ur : sin] : (k)uþ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]

[uih]i[k]utr : resti : sten (:) ef(t)r : ru[mu]nt : faþ[ur : sin] : (k)uþ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,7 m hög, 0,6 m bred och 0,5 m tjock vid basen. Avsmalnande uppåt. Skriften vetter mot V. Runhöjd 7 cm.
Enligt Runverket restes stenen 1966 på grässlänten invid kyrkogårdsmuren, 2 m från en grusgång.
Enligt Smålands runinskrifter syns ett kors mitt på den ristade ytan och inskriften lyder: "Vignjut reste stenen efter Romund (Råmund) sin fader. Gud hjälpe själen! Åt den värendske bonden högg Åsmund (Åsgöt) runorna."

Uppmålad 1966.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Aringsås socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park, gräsmatta.
Invid kyrkogårdsmuren
1 m Ö om grusgång, 0,5 m V om kyrkogårdsmur och 5 m N om vinkling av kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Aringsås socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.90101
Longitud: 14.566477
Lämnings-ID: L1955:9325
Riksantikvarieämbetets ID: Aringsås 3:1
Sveriges runinskrifter: Sm1 (Smålands runinskrifter)
Plats: Aringsås kyrkogård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Grovkornig röd granit
Runristare: Åsgöt
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Aringsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9325