Runsten Skramlestenen, VrNOR1994;27, L2007:9573, Gunnarskog 818:1 i Arvika, Värmland
Foto av Runsten Skramlestenen, VrNOR1994;27, L2007:9573
Foto av Runsten Skramlestenen, VrNOR1994;27, L2007:9573
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

--jþaah^ar (f)arkano

--jþaah^ar (f)arkano

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Numret överfört från Gunnarskog sn nr 595:3. Se detta nummer. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gunnarskog socken i Arvika kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gunnarskog socken eller Arvika kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.811921
Longitud: 12.575772
Lämnings-ID: L2007:9573
Riksantikvarieämbetets ID: Gunnarskog 818:1
Sveriges runinskrifter: VrNOR1994;27 (Värmlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Skramlestenen
Län: Värmland
Kommun: Arvika
Socken: Gunnarskog
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:9573